dimarts, 15 de febrer del 2011

Gèneres orals

Llistat de pràctiques d’expressió oral


Les activitats per a l’aprenentatge d’una L2 es basen molt en la pràctica de l’habilitat oral (comprensió i expressió). El seminari de PALIC, dedicat a desenvolupar estratègies per a l’ensenyament de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut, se centra en l’oralitat, després d’unes primeres sessions a entendre les premisses d’una bona didàctica de la llengua per als nivells llindars. Tanmateix l’expressió oral (i la resta de els habilitats comunicatives) només es poden adquirir a base d’un procés llarg, d’insistència i repetició, d’error en error, que requereix molta pràctica, exercitació continuada i interacció intensa. Només així es consoliden els aprenentatges d’una nova llengua.

Són moltes les activitats que es poden dur a terme per a desenvolupar l’habilitat oral. En aquesta entrada indicarem un bateria de tipus de pràctiques. Cadascun d’aquests gèneres orals poden ser planificats com a activitats a l’aula de forma diversa. Ara convé entre tots d'anar sumant pràctiques concretes.

1. La conversa
2. l’entrevista
3. el debat
4. la conferència
5. l’acudit
6. el resum
7. l’exposició, la classe
8. la descripció
9. la narració de fets i experiències
10. el comentari oral
11. l’examen oral
12. la dramatització, escenificació
13. simulació de situacions
14. els jocs lingüístics
15. la instrucció

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada