dijous, 17 de març del 2011

ACTA 5

Seminari PALIC

Acolliment d’alumnes nouvinguts en una escola inclusiva.

Acta 5

Data: 16/3/2011

Lloc: IES Biel Martí. Ferreries

Assistents:

Roser Mercadal

Francesc Florit

Abdó Florencio

Gemma Moll

Mariola Juanico

Maria Pons

Joan Febrer

Raquel Miralles

Temes tractats:

Les eines Tic en l’expressió oral

22 activitats orals a les aules

Proposta de les sessions de ponent extern

Punts d’acord i tasques

Segons l’acord de la darrera sessió, els membres del seminari havien d’explicar i penjar al bloc una activitat realitzada a l’aula d’acollida emparant les eines TIC com enregistraments. Es presenten dues activitats:

Maria Pons explica una activitat de simulació de compravenda d’un cotxe segons un guió elaborat pels alumnes. Una volta après el guió, els alumnes enregistren la conversa mantinguda entre un matrimoni i un venedor de cotxes amb l’aplicació Audacity, un programa de tractament d’àudio que permet l’edició i el tractament de les pistes. Explica el manual que ha extret per a aprendre a usar-lo i del qual es proposa de fer-ne un enllaç al bloc.

Na Gemma Moll explica una activitat de recitació de poemes fetes pels seus alumnes de primària. Els ha enregistrats i ha treballat la pronúncia dels sons. Els poemes són llegits amb l’entonació adequada i els alumnes, en escoltar-se se’n fan una autoavaluació. La lectura d’aquests poemes seran penjats al seu bloc d’aula, Palic a Calós

Francesc Florit exposa l’entrada feta al bloc del seminari sobre les 22 activitats d’expressió oral que conté el manual Ensenyar llengua de Daniel Cassany, Marta Luna i Glòria Sanz d’Editorial Graó. Es tracta d’una models, amb variables, per tal d’estimular l’expressió oral. Aquesta proposta completa l’anterior en què es van indicar els diversos gèneres orals que es poden fer a l’aula. La majoria són pensades per a una aula ordinària, i per tant cladria la seva adaptació per a una aula d’acollida.

N’Abdó Florencio ens ensenya com usar algunes aplicacions d’àudio i com canviar les extensions dels documents segons els programes. També ens convida a participar a les sessions per celebrar els 10 anys de la Viquipèdia en català del la qual ell n’és un dels col·laboradors. Al col·legi dels Salesians de Ciutadella dissabte dia 19 matí.

Finalment es tracta del programa a seguir a les dues sessions de la ponència externa de na Matilde Martínez per als dies 6 i 7 d’abril a l’IES M.A. Cardona de Ciutadella. S’acorda que la primera sessió ha de servir perquè exposi com organitza l’aula d’acollida, quines activitats hi té programades, quines estratègies didàctiques segueix i quins materials fa servir. La segona sessió ha de servir per aprofundir en algun aspecte anterior i per demanar qüestions i dubtes relacionats amb l’ensenyament del català com a L2 en una aula plurilingüe, especialment a les aules d’acollida.

Propera sessió:

Ponència Matilde Martínez

6 i 7 d’abril, de les 17 a les 20.30 h. IES M.A. Cardona.