dijous, 17 de febrer de 2011

Acta 4

Seminari PALIC

Acolliment d’alumnes nouvinguts en una escola inclusiva.

Acta 4

Data: 16/2/2011

Lloc: IES Biel Martí. Ferreries

Assistents:

Caterina Rigo

Roser Mercaadal

Francesc Florit

Abdó Florencio

Gemma Moll

Mariola Juanico

Maria Pons

Joan Febrer

Antònia Campins

Raquel Miralles

Temes tractats:

Gèneres orals i eines TIC per a l’expressió oral

Punts d’acord i tasques

Es presenten els gèneres orals que s’han penjat en una entrada del bloc. I a continuació es fa un debat sobre les possibilitats d’organitzar activitats d’ensenyament aprenentatge de l’expressió oral. Cadascun dels gèneres apuntats poden tenir variants. S’indica que en realitat, totes les activitats d’expressió oral són una mixtura de gèneres. La llista inicial és:

la conversa. l’entrevista, el debat, la conferència, l’acudit, el resum, l’exposició, la classe, la descripció, la narració de fets i experiències, el comentari oral, l’examen oral, la dramatització i escenificació, simulació de situacions, els jocs lingüístics, la instrucció. N’hi ha d’altres tal vegada més concretes.

Llavors es va comentar la presentació Expresión oral. Tipología de actividades de Francisco Javer Vázquez del CEP de Huelva, que proposa una classificació de les diverses maneres de treballar la llengua oral i a partir de les quals es poden dissenyar les tasques d’aula. Tot i que són pensades per a aules ordinàries d’ESO, també ens pot ajudar per a les aules d’acollides, tot adaptant-les a una didàctica d’L2 i als nivells d’aprenentatge inicial de llengua.

La segona part de la sessió va ser consultar les eines de TIC que ens poden servir. Es posa de manifest la poca competència que tenim en el maneig d’aquestes eines, però que cal treure’ns la por i llançar-nos, com ens hem llançat a fer els blocs d’aula. Les aplicacions de traducció, d’enregistrament de so i de vídeo, les presentacions informàtiques, la subtitulació i el karaoke, etc, són eines d’un potencial d’aprenentatge de llengua oral enorme, que motiven molt els alumnes i que cal aprofitar.

Finalment es van decidir les sessions següents i la gestió com més prest millor de la ponència externa de na Matilde Martínez per part de l’assessora del CEP.

Es va mirar també l’ús de l’entorn moodel com un exemple que molts ja coneixen per organitzar el material didàctic de l’aula d’acollida. Es posa l’exemple del portal Alexandria on es poden trobar activitats interessants per a les nostres aules.

S’acorda que la propera sessió cada membre del seminari posaré en pràctica una activitat oral a partir dels exemples vistos i farem un intercanvi d’aquestes experiències, tot mirant d’usar les eines TICs.

Propera sessió

16 de març, 17 h. IES Biel Martí Ferreries

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada