dimarts, 30 de novembre del 2010

Proposta del Seminari

Justificació

D’ençà fa tres cursos, els professors que atenen l’alumnat nouvinguts a les aules d’acollida dels centres d’educació secundària de Menorca, ens reunim un mínim de tres vegades cada curs. La proposta parteix de Francesc Florit com a membre de l’equip de suport a la llengua del Servei d’Ensenyament del Català. Les trobades han servit per conèixer de primera mà les experiències que cada centre du a terme i intercanviar impressions i materials.
A partir del curs 2010-2011, es va acordar de formalitzar les trobades a través d’una activitat de formació del CEP. Com que la nostra tasca ha consistit bàsicament en la reflexió sobre la pràctica docent i la posada en pràctica de propostes didàctiques d’ensenyament de la llengua catalana com a L2 a les aules d’acollida, hem cregut adequat de constituir un seminari.

Els diversos temes tractats fins ara han estat:
 Coordinació entre els professors de PALIC,
 Les condicions d’una bona aula d’acollida
 Els models de programació de català L2
 Les experiència d’activitats de llengua oral.
 Els jocs i la interacció entre alumnes.
 Lectures per a nouvinguts: lectura adaptada, lectura fàcil
 Programes d’apadrinament i voluntariat lingüístic
 Sortir per aprendre llengua
 Els blogs com a eina de dinamització d’aula d’acollida


La proposta per al curs 2010-2011 és d’aprofundir en alguns dels temes o en un sol tema dels que hem tractat. L’aportació de l’experiència de cadascun ens ha de conduir a millorar la nostra pràctica docent i a redactar-la de manera que ens pugui servir com a material de qualitat per a l’aula de PALIC. Com a colofó a les sessions del seminari, se sol•licitarà la ponència de Matilde Martínez, professora d’aula d’acollida amb una llarga experiència en assessorament didàctic.

Objectius generals:

1. Analitzar l’organització, el funcionament, els criteris metodològics i les estratègies didàctiques de l’acollida de l’alumnat nouvingut.
2. Reflexionar, aportar i aprofundir en metodologies i recursos didàctics sobre el tractament de la llengua i aspectes interculturals (aprenentatge entre iguals, recursos TIC, etc.).
3. Compartir materials, experiències i recursos, tant a les sessions presencials com a través de l’entorn de formació Moodle.

Composició del seminari:

CEP: Caterina Rigo Assessoria Sociolingüístic
Ponència: Matilde Martínez
Coordinador: Francesc Florit ESEL Menorca
Membres participants: Amanda Rodríguez
Abdó Florencio
Gemma Moll
Antònia Campins
Núria Pons
Esther Pelegrí
Mariola Juanico
Roser Mercadal
Maria Pons
Raquel Miralles
Carme Morales
Calendari de treball

Reunió mensual dimecres de 2 hores i mitja.
Dates: 24 de novembre
22 de desembre
19 de gener
16 de febrer
16 de març
13 d’abril
11 de maig

Lloc: Biblioteca de l’IES Biel Martí de Ferreries
Set sessions internes: 17 h
Ponència externa: 8 h