dimarts, 25 de gener de 2011

acta 3

Seminari PALIC
Acolliment d’alumnes nouvinguts en una escola inclusiva.

Acta 3
Data: 19/1/2011
Lloc: IES Biel Martí. Ferreries

Assistents:
Francesc Florit
Abdó Florencio
Gemma Moll
Carme Morales
Mariola Juanico
Maria Pons
Joan Febrer
Antònia Campins
Raquel Miralles

Temes tractats:
Activitats orals per a l’aula d’acollida

Punts d’acord i tasques

Les tasques realitzades per a la tercera sessió de formació del seminari van ser l’exposició d’una activitat oral per a l’aula d’acollida de cadascun dels membres del seminari. Les activitats seran penjades al bloc de feina amb l’etiqueta “activitats orals” per tal que tothom hi pugui accedir-hi fàcilment.

Activitats presentades:
Gemma Moll. De la paraula a la pintura. Experimentació del material editat per la conselleria a partir d0unes imatges abstractes per a treballar una dita popular.
Mariola Juanico. Embarbussaments. Activitat a partir d’embarbussaments que treballa les emocions amb petites dramatitzacions.
Carme Morales: Conte amb titelles. El mico diferent. Treball oral a partir d’un conte que se centre en la diferència. Els alumnes treballen dramatitzacions, amb caretes o titelles un text que introdueix una reflexió sobre la diferència.
Joan Febrer: Lectura de la premsa. A partir de la lectura de notícies de premsa local, els alumnes treballen l’expressió oral (i la comprensió escrita). Es fan preguntes sobre el contingut de la notícia i n’elaboren un resum oral.
Abdó Florencio: La notícia. Els alumnes expliquen una notícia que primer han llegit i llavors avaluen amb una graella l’expressió oral.
Francesc Florit. La silueta . A veure si ho endevines. A partir del conte, l’activitat consisteix a desenvolupar la imaginació i l’expressió oral a partir d’unes siluetes que al seu anvers són figures insospitades.
Maria Pons: Temps d’oci. Xerrada feta a partir de l’ús del temps d’oci pels alumnes el cap de setmana. Es presenta també la guia de conversa Parla. Una tercera activitat és la penjada al bloc de l’aula d’acollida sobre el tast de diversos gusts.
Tònia Campins: Cuinar x parlar. Experiència de cuina amb models de recepta perquè els alumnes expliquin oralment com s’elabora un plat del seu país.
Raquel Miralles: 20 Experiments de ciències. Es tracta que els alumnes desenvolupin l’expressió oral a partir de les hipòtesi i la recerca d’explicació científica de fenòmens senzills.

dijous, 20 de gener de 2011

Embarbussaments

EMBARBUSSAMENTS
Mariola Juanico

OBJECTIUS:

- Definir embarbussament.
- Entendre l’embarbussament.
- Pronunciar correctament tots els sons.
- Memoritzar l’embarbussament.

DESCRIPCIÓ:

- Distribueixo els alumnes en rotlo. (La nostra taula de fer feina cada dia és rodona i ens va perfecte per fer l’activitat, ja que podem fer la part més teòrica i la pràctica al mateix lloc).
- Deman si sabem què és un embarbussament i ho explicam. És interessant que els alumnes de llengua romànica en posin algun exemple per tal que observin que, segurament, en català n’hi ha de similars.
- Damunt la taula hi pos un full on hi ha anotats els embarbussaments (*); primer han d’entendre tot el vocabulari i, després, el significat global.
- Tot seguit, deman que em diguin quins estats d’ànim coneixen, per exemple, content, trist, enfadat... I en feim un llistat que el posam just devora del full dels embarbussament, de manera que tots els alumnes ho puguin veure.
- Una vegada, “explicada” la teoria, passam a l’acció i per això necessitam una pilota petita. Es tracta que un/a alumne/a ha de passar la pilota a un/a altre/a i ha de dir un estat d’ànim. L’alumne/a receptor ha de dir el primer embarbussament content, trist, enfadat, segons allò que li ha marcat el seu company/a. Després, aquell alumne/a haurà de passar la pilota a un altre/a i aquell/a haurà de fer el mateix procediment. Jo acab el joc quan tots els alumnes han dit tots els embarbussaments.
- Si el nivell dels alumnes és elevat es pot fer que ells memoritzin els embarbussaments.

(*)
Els embarbussaments que jo empr són:

- En cap cap cap el que cap en aquest cap.
- Ferran ferrer feia fum i foc ferrant ferro fort.
- Plou poc, però plou prou.
- Un plat pla ple de pebre negre està.
- Un tigre, dos tigres, tres tigres.

No ets un mico

No ets un mico

Carme Morales

No ets un micoAquesta activitat parteix d’un conte i la seva possible representació. Proposem la confecció de titelles, però admet altres possibilitats
1a sessió:
1 Es llegeix el conte No ets un mico i es comenta el vocabulari i el missatge del conte.
2.- Es comenten els diferents animals que hi apareixen, s’explica com són, com els dibuixaríem, si hi posaríem més animals o ens canviaríem alguns.
Treballam la descripció física i psicològica de cada animal.
3-Es reparteix la confecció de les titelles.

2a sessió:
1.Una vegada repartim les feines de confecció de titelles, cada alumne explica quins colors emprarà, quina forma donarà a la seva titella, quins materials emprarà.
2.Una volta estan pintades i retallades, es munta la titella i s’aprèn a manejar-la.

3a sessió:
Es treballa amb el text. Lectura i entonació adequades, interpretació dels personatges. Es pot fer memorització o simplement lectura dramatitzada.

4a sessió:
1.S’acaba de treballar els decorats o atrezzo que es vulgui crear.
2.S’assaja el conte: moviment de les titelles en coordinació amb el text.

5a sessió:
Representació del conte davant el públic.Un dia, al zoo de la ciutat,va néixer un mico petit de la seva mare monea. Tots els animals el van venir a veure.

Tigre: -Oh, un mico petit!

Estrella:-OOh!

Tigre: -Però no és un mico!

Ós: Per què?

Tigre: Perquè els micos tenen els ulls de color marró i ell els té vermells.

Lleó:-Vermells? Sí, no és un mico.

El mico petit es va posar a plorar perquè va veure que no el volien i es va amagar a un arbre. Llavors es va trobar una serp i li va dir:

Mico: -Qui som?

Serp: No ho sé, però no ets un mico perquè els micos tenen els ulls marrons i tu els tens vermells.

El mico es va enfadar molt i va saltar de l’arbre. Com més enfadat estava més gran tornava i creixia i creixia i tornava dolent.

Va fugir del Zoo i se’n va anar pel carrer i mentre anava destrossant tot el que trobava.

Fins que es va trobar un home que netejava el seu cotxe. L’home no tenia por del mico i li va dir:

Home:-Què tens?

Mico:-M’han dit que no som un mico i ara no sé qui som.

Home: Per què t’ho han dit?

Mico: Perquè els micos tenen els ulls marrons i jo els tenc vermells, per això no puc ser un mico.

Home: No és veritat! Tu ets un mico, tenir els ulls vermells et fa ser un mico diferent, res més.

El mico va començar a tornar petit i petit, tal i com era abans i va tornar al Zoo. Ara ja sabia qui era i no tenia pena.

Tots els animals del Zoo el van venir a veure i ell va estar molt content.

Mico: -Tots som diferents, el color dels ulls no vol dir res. Jo som un mico.

I des d’aquell dia, al Zoo van viure tranquils i feliços i ja no es van espantar si els naixia algú amb els ulls vermells.

dimecres, 19 de gener de 2011

Activitat d'expressió oral (Calós primaria)

Títol:
De la paraula a la pintura.

Objectius:
- Expressar-se oralment.
- Desenvolupar la imaginació i creativitat.

Material:
Làmines de pintura abstracta.

Procediment:
A partir d'una làmina on s'hi veu un dibuix abstracte, feim la primera part de l'activitat, que consisteix en descriure el que cadascú hi veu al dibuix. Cada nen hi fa la seva aportació. La segona part de l'activitat consisteix en inventar-se una història a partir del dibuix de la làmina.

dimarts, 18 de gener de 2011

Activitats divertides per treballar la llengua oral


Us presento algunes de les activitats/jocs que hem fet amb el grup de conversa.

MONSTRES I/O PAISATGES

Material necessari:

- Un full DINA3 per cada alumne
- Pintures de colors

Procediment:

És una activitat que es fa en parelles i asseguts un davant l´ altre.

Cada alumne tindrà un full DINA3 (pot ser un DINA4 però en format més gran els dibuixos queden més xulos) i pintures de colors.

Un membre de cada parella es dóna la volta per no veure el que el seu company està dibuixant.

Normalment els dono a triar entre un monstre o un paisatge perquè sinó tarden massa temps en decidir el que volen dibuixar (però ho podeu fer amb qualsevol cosa que us agradi).

Un cop ha enllestit el dibuix (uns 5 minuts com a màxim) el seu company es donarà la volta i els dos han de comunicar-se per tal de fer dos dibuixos el més iguals possibles però en cap cas no poden veure el dibuix que ha fet l´ altre company.

Els dos membres de la parella han de fer-se preguntes del tipus:
- És un monstre o un paisatge?
- Té el cap gros o petit?
- De quin color són els seus ulls? I quina forma tenen?
- Dius que té tres orelles, però on estan situades?
- I he de pintar-li les ungles dels peus de color vermell? I les dels dits?

Quan l´ altre company ha enllestit el dibuix, cada parella surt davant del grup i mostren els dos dibuixos. Entre la resta del grup una valoració-comparació dels dos dibuixos, de si han aconseguit fer dos dibuixos iguals i si han fet servir els mateixos colors. En què s´ assemblen i en què són diferents.

És divertit veure com hi ha dibuixos que no s´ assemblen gens ni mica i d´ altres gairebé idèntics.


MÉS MONSTRES

Material necessari:

Un full de paper allargat de 20 cms i doblegat en tres parts iguals (un per cada tres alumnes).


Procediment:

Agafem el full de paper allargat i el dobleguem en tres parts iguals.

A cada part doblegada hi marquem dues ratlles.

Un alumne dibuixa un cap al primer tros, anant en compte que el coll coincideixi amb les ratlles.

Després el doblega de manera que no es vegi el cap que ha dibuixat i el passa al següent company.

Aquest, dibuixarà el cos de manera que coincideixi amb el coll amb les ratlles de dalt i amb el cos amb les ratlles de baix.

El passa al darrer alumne que haurà de dibuixar el monstre de la cintura fins als peus.

Finalment, aquest darrer alumne s´ aixeca i desplega el paper mostrant-lo a la resta del grup.

Entre tots feim una descripció oral del “peculiar” personatge.


BINGO DELS HÀBITS I COSTUMS

Material necessari:

Full graella per emplenar (aquesta la vaig fer jo, com podeu veure en pla ràpid i casolà).

Procediment:

Els alumnes tenen 5-10 minuts per emplenar la graella sobre els seus hàbits.

Després, han de voltar per la classe fent preguntes als companys per tal de trobar algú que bereni el mateix que ells, que vagi a dormir a la mateixa hora, que faci la compra al mateix supermercat, que també es dutxi al matí, etc.

El primer que aconsegueix emplenar la graella ha guanyat.

Variants: es poden fer infinitat de preguntes de temàtiques diferents (troba algú que tengui una bicicleta vermella, algú que la seva mare tengui els ulls blaus, algú que li agraden les matemàtiques, etc).

Treballem l'expressió oral a l'aula

Aquesta pràctica es realitza en el marc de la unitat Temps lliure i entreteniment (T.8)

1a sessió: Treball previ:
1.- A la pissarra, fem un llistat de les activitats que realitzen els alumnes en el seu temps d'oci i aprofitem per parlar de la seva realitat quotidiana.

2.- Aprenem i conjugam el nou verb: M'agrada No m'agrada

Aprofitam per parlar dels verbs pronominals i es lliga amb el tema de Rutines diàries , en què vam aprendre verbs com dutxar-se, pentinar-se, raspallar-se les dents.

3.- Aprenem les noves estructures: Què fas el cap de setmana?
T'agrada + infinitiu?

2a sessió:
Una vegada hem après el vocabulari, el nou verb agradar i les noves estructures es fa un exercici en parelles:

1.- Cada alumne-a prepara una sèrie de preguntes que vol fer a un company-a per tal de saber què fa en el seu temps lliure tot utilitzant les estructures i vocabulari apresos.

2.- Entrevistes entre els alumnes. Es recomana que cada alumne-a entrevisti com a mínim 2 alumnes. Es pot fer la variant d'entrevistar alumnes del grup de referència i, fins i tot, algun professor, només hem de tenir en compte que això allarga la temporalització.

3.- Cada alumne-a fa una presentació davant els seus companys d'allò que li agrada fer als altres.


3a sessió:
Un cop estan familiaritzats amb el tema, dedicarem dues sessions a treballar amb les fitxes del Programa PARLA, concretament amb la fitxa núm. 6 Oci i diversió.

1.- Cada alumne-a ompl la fitxa individualment.

2.- Llegim les fitxes al grup i aprofitam per discutir algun tema que els pot interessar (Es beu alcohol el cap de setmana?, com és el seu entorn d'amics?) i respecte al qual la tutora de l'aula pot incidir si hi veu algun problema.

4a sessió:
Convocam els padrins per, a partir de la fitxa realitzada, parlar durant una estona del que fan durant el cap de setmana.
Aquesta sessió ens interessa no només per fer una hora de conversa, sinó per intentar que les parelles trobin punts de contacte pel que fa a les seves activitats i puguin trobar-se el cap de setmana a realitzar-les junts.


Les sessions acaben amb una presentació del que pot ser un cap de setmana normal per als alumnes. Amb el suport de la presentació, l'alumne-a va fent-ne presentació oral. Les presentacions els agraden molt, perquè mostren fotos pròpies i del seu entorn més proper i això fa que en parlin amb més confiança.

Llengua Oral a 4t d'ESO a Calós

Generalment, cada divendres un alumne s'endú un diari i durant el cap de setmana es prepara un article o notícia per comentar-lo dilluns a classe amb els companys. La notícia o article, no pot ser d'esports, ja que si no, sempre parlaríem de futbol, del Barça o del Madrid.

Dilluns, l'alumne a qui li ha tocat explicar-ho ha de dur preparat el que exposarà (no cal que ho dugui escrit, però sí clar).

La resta de companys tenen una fitxa d'avaluació i cadascú puntua al company que aquella setmana exposa.

Podeu llegir més i descarregar-vos el document sencer clicant aquí.

A veure si ho endevinesActivitat de llengua oral

Què creus que és?

L'activitat consisteix a endevinar unes figures en silueta que al seu envers resulta ser una imatge del tot inesperada per la silueta que representa. Es tracta de desenvolupar la llengua oral a partir de la imaginació visual, on cada alumne extreu i proposa diverses possibilitats, de les quals els altres alumnes han de concordar o disentir segons el seu parer.

Activitat de llengua oral a partir del conte Vejam si ho endevines! de Fiona Dunbar. Editorial Grupo Z. Collecció Busca- Busca.

Objectius

Desenvolupament de l’expressió oral

Adquisició de les estructures lingüístiques de probabilitat:

Deu ser un...

Podria ser una...

Tal vegada és...

Ús d’exponents lingüístics com :

Sembla...

Crec que...

Jo pens que..

Material

Làmines en color ( i en negre a l’invers) de les il·lustracions del conte

Procediment

Mostrar una silueta en negre i fer hipòtesi del que podria ser.

Demanar als alumnes que formulin hipòtesi del que podria ser.

Corregir les expressions dels alumnes

dilluns, 17 de gener de 2011

cuines x parlar i xalar

L'any passat vam treballar algunes activitats de cuina per practicar la llengua oral. Enguany hem introduït un esquema de recepta per tal que els alumnes segueixin un mateix guió i així facilitar el treball de cadascun en redactar i explicar una recepta de cuina de les cultures d'origen.
Les passes a seguir són:

1r. Anar a la pàgina web de TV3 de CUINES per conèixer les diferents receptes tradicionals d'aquí.
Llavors visionarem els videos penjats per fixar-nos en els procediments i en el vocabulari usat, així com les eines de cuina i els noms dels ingredients.

2n.La professora redacta una recepta típica com la macarronada com exemple a seguir . L'explica a classe i la penja al bloc.

3r. Cada alumne ha de dur redactada en català una recepta de cuina del seu país i l'ha d'explicar segons el model fixat. Llavors es pengen al bloc de l'aula.

4t. Algunes receptes seran cuinades a classe, segons la disponibililtat i la facilitat d'elaboració.