dijous, 20 de gener del 2011

Embarbussaments

EMBARBUSSAMENTS
Mariola Juanico

OBJECTIUS:

- Definir embarbussament.
- Entendre l’embarbussament.
- Pronunciar correctament tots els sons.
- Memoritzar l’embarbussament.

DESCRIPCIÓ:

- Distribueixo els alumnes en rotlo. (La nostra taula de fer feina cada dia és rodona i ens va perfecte per fer l’activitat, ja que podem fer la part més teòrica i la pràctica al mateix lloc).
- Deman si sabem què és un embarbussament i ho explicam. És interessant que els alumnes de llengua romànica en posin algun exemple per tal que observin que, segurament, en català n’hi ha de similars.
- Damunt la taula hi pos un full on hi ha anotats els embarbussaments (*); primer han d’entendre tot el vocabulari i, després, el significat global.
- Tot seguit, deman que em diguin quins estats d’ànim coneixen, per exemple, content, trist, enfadat... I en feim un llistat que el posam just devora del full dels embarbussament, de manera que tots els alumnes ho puguin veure.
- Una vegada, “explicada” la teoria, passam a l’acció i per això necessitam una pilota petita. Es tracta que un/a alumne/a ha de passar la pilota a un/a altre/a i ha de dir un estat d’ànim. L’alumne/a receptor ha de dir el primer embarbussament content, trist, enfadat, segons allò que li ha marcat el seu company/a. Després, aquell alumne/a haurà de passar la pilota a un altre/a i aquell/a haurà de fer el mateix procediment. Jo acab el joc quan tots els alumnes han dit tots els embarbussaments.
- Si el nivell dels alumnes és elevat es pot fer que ells memoritzin els embarbussaments.

(*)
Els embarbussaments que jo empr són:

- En cap cap cap el que cap en aquest cap.
- Ferran ferrer feia fum i foc ferrant ferro fort.
- Plou poc, però plou prou.
- Un plat pla ple de pebre negre està.
- Un tigre, dos tigres, tres tigres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada