dijous, 26 de maig del 2011

Reflexions finals perquè hi faceu esmenes

Esborrany per fer-hi esmenes

Seminari PALIC de Menorca

ACOLLIMENT DE L’ALUMNAT NOUVINGUT EN UNA ESCOLA INCLUSIVA

Reflexions entorn de la formació en PALIC

Totes les professions necessiten d’una formació continuada, a excepció dels paredadors perquè les pedres no es queixen. A l’àmbit de la docència, la formació encara és molt més necessària. Una de les raons òbvies és que treballar en, amb de per la infància i joventut significa renovar-se en les sensibilitats de cada generació d’alumnes. Nosaltres, els profes, ens feim vells (fins jubilar-nos, llavors rejovenim de cop!) però els nostres alumnes sempre són joves, i diferents! una mena d’eterna joventut canviant. Si el “material” sobre el qual actuam es renova cada any, caldrà que nosaltres també ens renovem: en les estratègies, en els continguts, en els materials i recursos, etc. La cosa es pot posar bastant exigent, tot un repte constant.

En el cas del tractament de l’alumnat nouvingut, les raons de la formació s’amplien encara més. Fa una dècada que ens han arribat alumnes d’arreu del món. Les Illes Balears som la comunitat autònoma amb més immigració, i de les més diverses, respecte les altres comunitats. Açò ha afectat molt la composició social, cultural i lingüística de les aules. La resposta del PALIC, més específic de l’educació secundària, ha donat bons resultats. L’atenció del nou alumnat immigrat a l’educació ha estat ben organitzada en termes generals dins les aules d’acollida. Més dificultats hem tingut quant al traspàs d’aquets alumnes a les aules de referència. I és que sovint s’ha reduït l’acció educativa dins les aules d’acollida, quan es tractaria d’una actuació global de tot el centre.

Sigui com sigui, els professors de PALIC són els primers i immediats responsables de l’alumnat nouvingut. En aquest sentit, una primera intervenció de qualitat és important per a l’èxit escolar de l’alumnat immigrat. La qualitat educativa i didàctica de les aules d’acollida depèn en gran mesura de la qualitat dels seus professors. La majoria del professorat de PALIC són professors de català, especialistes a ensenyar llengua i literatura, però amb poca experiència com a docent en llengua estrangera, que és en definitiva el que es dóna dins l’aula d’acollida. Ensenyar una llengua L1 no és igual que ensenyar una llengua L2. Aprendre a fer de professor d’L2 és l’objectiu de la formació d’aquest professorat. Com s’aprèn català com una llengua estrangera? Quins materials tenim disponibles? Quines estratègies didàctiques són eficaces? Quins recursos són més i millor aprofitables? Què hi ha a Internet que ens sigui útil? Quines són les activitats més productives? Com i on trobar la motivació per aprendre català? Quines són les experiències i les pràctiques que han donat bons resultats?

La llengua, les llengües, són la columna vertebral dels aprenentatges. Que un alumne tengui problemes en el domini de la llengua, tant en l’aspecte comunicatiu com en l’aspecte de llengua acadèmica, es pot dir que té (tenim) un greu problema. L’alumne immigrat necessita doncs un reforç específic –no especial. I tot el centre, també els companys de classe, en som responsables. Aquest nou repte demana una formació del professors que hi dediquen un temps important a l’atenció dels nouvinguts. Amb el seminari hem après moltes coses. Per exemple que la llengua oral n’és la base, que la llengua s’aprèn sobretot quan hi ha interacció oral amb parlants de llengua autòctona. Que aquest aprenentatge és un procés social i per açò són tan importants les relacions personals entre ells i entre els companys i professors. Que l’aprenent fa contínues transferències des de la seva llengua d’origen a la llengua d’aprenentatge, que com més pròximes són una llengua i altra més fàcil és farà la transferència. D’aquí també la importància de conèixer la llengua pròpia, que té la llengua d’origen en la llengua d’aprenentatge. Que ensenyar L2 oral vol dir crear contextos d’ús, com més naturals possibles, com més experiencials millor. Que les emocions tenen un paper primordial en la llengua i el seu aprenentatge. I a part d’açò hem elaborat un bon recull d’activitats concretes, a més de tot el material que ens ha aportat tan magníficament Matilde Martínez. En fi que sempre podem aprendre coses interessants.

El nostre seminari ha treballat diversos aspectes, emperò s’ha centrat molt en la llengua oral, com la base a partir de la qual es poden desenvolupar les altres destreses lingüístiques i comunicatives. La majoria dels membres ja tenien experiència a les aules d’acollida i per tant convenia de centrar-nos en un aspecte per tal d’aprofundir-hi. Els materials i les propostes són disponibles al bloc que vam obrir i que ens ha servit de portal de feina i de relació: Seminari PALIC. Consultau-lo.

Convindria de continuar, però tot depèn de com sigui el curs vinent. Es van apuntar algunes línies d’aprofundiment. Una és la d’usar eines de la web 2.0 per a l’ensenyament. Ja en xerrarem.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada