dimecres, 18 de maig del 2011

Darrera acta, darrer acte


Seminari PALIC

Acolliment d’alumnes nouvinguts en una escola inclusiva.

Acta 8

Data: 11 /5/2011

Lloc: IES Biel Martí. Ferreries

Hores: 2.30 hores

Assistents:

Caterina Rigo

Antònia Campins

Joan Febrer

Francesc Florit

Maria Pons

Mariola Juanico

Raquel Miralles

Temes tractats:

1. Recapitulació de les feines fetes i documents elaborats.
2. Obertura del bloc de PALIC i inserció al bloc d'EINA.
3. Temes i aspectes pendents i que cal continuar.
4. Anàlisi del document del Seminari d'acolllida de PALMA.
5. Avaluació final del Seminari i condicions de certificació
6. Possibilitats de continuació de la formació

Tasques

El coordinador Francesc Florit fa un resum de les activitats realitzades pel Semianri i una recapitulació dels documents aportats, així com les activitats d’aula que els membres han realitzat com a part pràctica del l’activitat de formació.

Fent un a síntesi, el seminari ha:

- Elaboració d’un bloc de feina, tancat als membres del seminari.

- Anàlisi de documents de formació sobre l’ensenyament de la llengua oral per a una L2, especialment referits a alumnat nouvingut.

- Realització de pràctiques d’aula, experiències didàctiques de llengua oral.

- Tipologia d’activitats per a la llengua oral

- Eines TICs útils per a activitats d’ensenyament i aprenentatge de la llengua oral.

- Ponència de Matilde Martínez sobre l’organització de l’aula d’acollida i els recursos i els materials utilitzats.

Es proposa una lectura atenta del documents últims penjats al bloc. Entre els quals hi ha les conclusions d’un seminari de formació semblant al nostre que s’ha celebrat a Palma.

També es notifica l’activitat Joves Navegants per a alumnes nouvinguts organitzada pel Consell de Menorca. S’acorda que els profes de PALIC el donaran a conèixer entre els alumnes i es farà una primera llista dels possibles candidats. S’han de fer dos grups de 9 alumnes cadascun, entre els quals hi ha d’haver dos alumnes catalanoparlants entre els voluntaris lingüístics. A finals de juny s’ha de tenir llesta la llista per tal de passar-la al Consell.

A petició del coordinador es fa un document amb el format de Decàleg per als voluntaris lingüístics. Es dóna la versió per als catalanoparlants i es realñitza una altra per als alumnes nouvinguts. El coordinador recull les propostes i en farà un document refós i serà penjat al bloc.

Es fa una valoració positiva del Seminari i es passen els fulls d’avaluació del CEP, dels quals l’assessora en farà un extracte. Especialment es valora molt l’aportació de la ponència externa de Matilde Martínez per la qualitat de la seva intervenció i pels materials que ha facilitat. La seva contribució al bloc és molt generosa.

La majoria dels membres consideren interessant la continuïtat del seminari de formació. Tanmateix es constata que els IES estan molt saturats d’activitats formatives. D’altra banda encara no sabem si hi haurà continuïtat en la feina de Francesc Florit com a assessor tècnic del Serbvei d’Ensenyament del Català dins l’Equip de Suport a la llengua (ESEL), des del qual s’ha organitzat, juntament amb el CEP, aquesta activitat. Les propostes van encaminades a aprofundir en les TICs a les aules d’acollida.

Acords

  1. Es redactarà un document final que serà esmenat per tots els membres a partir d’un esborrany del coordinador.
  2. es redactarà aquesta acta final
  3. l’avaluació del seminari, a càrrec de l’assessora del CEP serà dins l’expedient
  4. el CEP formarà l’expedient de formació pertinent amb un CD amb tots els documents elaborats.
  5. s’obrirà el bloc fins ara restringit als membres del seminari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada