dijous, 9 de desembre del 2010

CONVOCATÒRIA DEL CEP

ACOLLIMENT DE L'ALUMNAT NOUVINGUT EN UNA ESCOLA INCLUSIVA

Modalitat: seminari

Activitat: 480473

Esdeveniment:

Durada: 25 hores (2,5 crèdits) Places: mínim 6 i màxim 20

DESTINATARIS: Professorat de PALIC de secundària.

OBJECTIUS:.

· Analitzar l'organització, el funcionament, els criteris metodològics i les estratègies didàctiques de l'acollida de l'alumnat nouvingut.

· Reflexionar, aportar i aprofundir en metodologies i recursos didàctics sobre el tractament de

la llengua i aspectes interculturals (aprenentatge entre iguals, recursos TIC...).

· Compartir materials, experiències i recursos, tant a les sessions presencials com a través de l'entorn de formació Moodle.

CONTINGUTS: Es determinaran a la primera sessió.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: Per poder participar en aquesta activitat és imprescindible tenir formació prèvia o experiència en la temàtica del seminari.

LLOC, DATES I HORARI:

La primera sessió es durà a terme a l’IES Biel Martí de Ferrreries, dia 22 de desembre de 2010 a les 17.00.

COORDINACIÓ: Francesc Florit Nin, membre de l’Equip de suport a l’ensenyament de la llengua.

RESPONSABLE DEL CEP: Catalina Rigo Pons, assessora de l’àmbit social i lingüístic del CEP Menorca (a/e crigo@cepdemenorca.cat).

INSCRIPCIÓ: Fins al dia 19 de desembre de 2010 a través de la pàgina web del Portal del personal de la Conselleria d’Educació i Cultura (http://portaldelpersonal.caib.es). La llista d’admesos es farà pública el dia 20 i cal confirmar[1] l’assistència o renúncia els dies 20 i 21 de desembre de 2010 a través de la mateixa pàgina web. Es recorda que la no confirmació de l’assistència suposarà la pèrdua de la plaça.

CERTIFICACIÓ: Per obtenir la certificació els participants hauran d’assistir a un mínim del 80% de la durada de l’activitat (BOIB núm. 8-17/01/02, Ordre del 2 de gener de 2002) i haver realitzat les activitats de la fase virtual.[1] Es recorda que l’assistència a la primera sessió és obligatòria i l’absència suposarà l’eliminació de la llista d’admesos i permetrà l’entrada a altres sol·licituds en llista d’espera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada