dijous, 2 de desembre de 2010

ACTA 1

Seminari PALIC

Acta 1.

Data: 24/11/2010

Lloc: IES Biel Martí. Ferreries

Assistents: Caterina Rigo

Francesc Florit

Abdó Florencio

Gemma Moll

Núria Pons

Mariola Juanico

Maria Pons

Joan Pere Alzamora

Carme Morales

Temes tractats:

Constitució del Seminari

Calendari de feina, horari

Propostes de temes i programa de feina

Nomenament de coordinador

Punts d’acord

1. Caterina Rigo exposa les condicions sota les quals s’ha de constituir el seminari segons les normes fixades pel CEP.

2. Tot i que no hi ha assistit, han confirmat la seva participació al Seminari les persones següents:

Amanda Rodríguez

Antònia Campins

Esther Pelegrí

Roser Mercadal

Raquel Miralles

3. El calendari proposat i aprovat és el següent:

Reunió mensual dimecres de 2 hores i mitja.

Dates: 24 de novembre

22 de desembre

19 de gener

16 de febrer

16 de març

13 d’abril

11 de maig

Aquestes sessions seran completades per una ponència externa de 7 o 8 hores encara per determinar. S’acorda demanar la ponent Matilde Martínez per tancar el seminari. L’assessora del CEP es farà càrrec de la gestió de la ponència externa.

4. S’anomena el coordinador del Seminari Francesc Florit Nin, que presenta seminari com una continuació de les trobades de profes de PALIC que s’havien organitzat sota la seva responsabilitat com a tasca de suport d’ESEL del Servei d’Ensenyament del català.

5. s’aproven els objectius genèrics proposats al document inicial:

· Analitzar l’organització, el funcionament, els criteris metodològics i les estratègies didàctiques de l’acollida de l’alumnat nouvingut.

· Reflexionar, aportar i aprofundir en metodologies i recursos didàctics sobre el tractament de la llengua i aspectes interculturals (aprenentatge entre iguals, recursos TIC, etc.).

· Compartir materials, experiències i recursos, tant a les sessions presencials com a través de l’entorn de formació Moodle.

6. dels diversos temes a tractar i proposats, s’acorda treballar inicialment la llengua oral i els aspectes que s’hi relacionen: dramatització, jocs, eines informàtiques, etc.

7. S’acorda de crear un bloc per tal de coordinar i confluir en els documents i en les aportacions dels participants.

8. s’acorda que la propera reunió serà dia 22 de desembre a les 17 h. a l’IES Biel Martí.

Es convocarà els seminaristes per e- mail.

9. S’acorda que una volta publicada la convocatòria del Seminari per part del CEPO, els participants s’hi inscriuran d’acord amb els criteris i condicions establertes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada